Јелена Јоксић

Мастер инжењерског менаџмента

Координатор стручне праксе за одсек Заштите животне и радне средине
Координатор стручне праксе за одсек Технолошко инжењерство

Јелена Јоксић завршила је Факултет техничких наука у Чачку са просечном оценом 7,47. Мастер рад је одбранила на тему: „Систем управљања радним учинком менаџера производа у организацији“ и стекла звање мастер инжењерског менаџмента. Тренутно је на докторским студијама на истом факултету.

Кабинет: 23
И-мејл: jelena.joksic@vsar.edu.rs

 

 


Контактирајте лаборанта