Невена Милетовић

Мастер професор енглеског језика и књижевности

Невена Милетовић завршила је Филолошки факултет, Универзитета у Београду са просечном оценом 9.60. Мастер рад одбранила је на тему: “Social restraints in the Victorian society, search for independence and raising of female voice in Charlotte and Anne Brontë’s work“. Докторске студије похађа на Филолошком факултету, Универзитета у Београду.


Кабинет: 12а
И-мејл: nevena.miletovic@vsar.edu.rs

 


Контактирајте предавача