Вахид Ибруљ

Дипломирани аналитичар заштите животне средине

Вахид Ибруљ је завршио основне и специјалистичке струковне студије на Високој школи струковних студија у Аранђеловцу са просечном оценом 9,83. Мастер студије завршио је на Факултету за примењену екологију „Футура“ Београд.


Кабинет: 11
И-мејл: vahid.ibrulj@vsar.edu.rs

 


 

Контактирајте сарадника у настави