Студије

Разноврсни студијски програми прилагођени интересовањима
студената и захтевима тржишта представљају идеалну прилику за нови корак у личном развоју.
Основни студијски програми ВШАР креирани су тако да пруже чврсту основу за
даљи развој образовања студената.

 


Студије другог нивоа

у области Заштите животне и радне средине

Специјалистичке струковне студије и мастер струковне студије су студије другог степена, намењене стручном усавршавању студената који су завршили основне академске или струковне студије.Корисне странe

Пријавите испите, преузмите документацију или сазнајте све око дипломирања