Ценовник услуга школе

Студирањем на буџету трошкови школарине не постоје.
Цене школарина у продужетку односе се на студенте који се одлуче да финансирају своје школовање. Школа нуди флексибилне начине плаћања како би студирање на ВШАР приближила што већем броју студената.

ВРСТА УСЛУГА

ИЗНОС У ДИНАРИМА НАЧИН ПЛАЋАЊА
Школарина за основне струковне студије

55.000,00*

у целости

Школарина за основне струковне студије на рате

65.000,00*

на 5 рата*

Школарина за основне струковне студије  – Радни однос*

65.000,00*

у целости

Школарина за основне струковне студије – Радни однос на рате*

75.000,00*

на 5 рата*

Школарина за специјалистичке студије

71.000,00*

у целости

Школарина за специјалистичке студије на рате

79.000,00*

на 5 рата*

Школарина за мастер студије

71.000,00*

у целости

Школарина за мастер студије на рате

79.000,00*

на 5 рата*

Продужетак апсловентског стажа
захтев,индекс, доказ о уплати

20.000,00

на 2 рате

Пријава испита у року /1-3 пута/ (плаћају сви студенти)
-пријава на прописаном обрасцу, доказ о уплати

400,00

у целости

Пријава испита ван рока или у ванредном року  /1-3 пута/ (плаћају сви студенти)
-пријава на прописаном обрасцу, доказ о уплати

2.000,00

у целости

Пријава испита у року пред комисијом на лични захтев студента (плаћају сви студенти)
-захтев, пријава, доказ о уплати

3.000,00

у целости

 Уверења потребна за остваривање права на породичну прензију, социјална примања, права на дечији додатака, добијање здравствене књижице, остваривања права у вези са школовањем, стручним усавршавањем, преквалификацијом.

ослобођена плаћања

Остала уверења
– доказ о уплати

440,00

у целости

Признавање испита (по сваком испиту)
– захтев за признавање испита, доказ о уплати

500,00

у целости

Подношење захтева, молбе, жалбе, предлога, пријаве и сваког другог поднеска.
– поднесак, доказ о уплати

440,00

у целости

Упис диференцијалног програма (у оквиру студ.прог. школе)

5.000,00

у целости

Наставак студија после прописаног рока (акредитоване студије)
– захтев за наставак студија, доказ о уплати

59.900,00 (49.900,00)

у 4 рате
у целости

Пријава завршног рада
– пријава,  доказ о уплати

1.000,00

у целости

Менторство

2.000,00

у целости

Одбрана завршног рада
– пријава завршног рада, доказ о уплати

3.000,00

у целости

Издавање дипломе о завршеним основним стр. студијама

4.000,00

у целости

Издавање дупликата индекса
– захтев, доказ о уплати

2.000,00

у целости

Издавање дупликата уверења
– захтев, доказ да је раније уверење оглашено за неважеће, доказ о уплати

3.000,00

у целости

Испис
захтев за испис, индекс

3.000,00

у целости

Уверење о положеним испитима
– захтев, доказ о уплати

1.000,00

у целости

Издавање студијског програма (по страни)
– захтев, доказ о уплати

55,00

у целости

Издавање потврде и обавештења о веродостојности јавних исправа које издаје школа

4.000,00

у целости

Накнада за коришћење стручних кабинета студијског програма Дизајн

10.000,00

у целости

Накнада за коришћење стручних кабинета осталих студијских програма 

2.000,00

у целости

Пријава специјалистичког рада
– пријава, доказ о уплати

2.000,00

у целости

Пријава испита у року на специјалистичким студијама

500,00

у целости

Оцена специјалистичког рада и извештај комисије
– захтев, доказ о уплати

5.000,00

у целости

Одбрана специјалистичког рада
-пријава, доказ о уплати

10.000,00

у целости

Издавање дипломе о завршеним специјалистичким струковним студијама

6.000,00

у целости

Цена 1 ЕСП бода

1.200,00*

у целости