Дизајн

Студијски програм Дизајн садржи два модула: Дизајн индустријске и уникатне керамике и Дизајн и обрада камена. Замишљен је као спој уметности и технологије.

Представља логичан след искустава стицаних током постојања Школе и савремених трендова, надовезујући се на традицију и уметничка обележја Аранђеловца и Србије.

Знања и вештине који студенти стичу савладавањем овог студијског програма омогућиће им да самостално раде или раде у оквиру фирми које се баве производњом керамичких производа и обликовањем и обрадом камена.

Студијски програм који постоји од 2007. године показао је завидне резултате како у погледу изучавања предмета везаних за камен и керамику, тако и у погледу укључивања студената у савремене уметничке токове, попут сарадње са манифестацијама Мермер и звуци, Злакуса, Terra итд.

Број уписних места

Студијски програм Дизајн

Буџет*

Самофинансирање

Збир

Модули: Дизајн индустријске и уникатне керамике/ Дизајн и обрада камена 5 5 10

*број буџетских студената је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Сазнај више ↓

Сврха студијског програма

Образовање студената за професионални рад на пословима дизајна индустријске и уникатне керамике и обраде камена, подстицање студената на стваралачко размишљање и креативност, самосталност у процесу примене стечених знања и вештина из области дизајна, образовање стручног кадра у складу са националним приоритетима и потребама привредног сектора, образовање судената из области уметности, технологије, информатике, маркетинга и осталих комплементарних дисциплина, неопходних савременом дизајнеру.

Циљеви студијског програма:

– образовање студената за стицање знања из области дизајна индустријске и уникатне керамике и обраде камена, који су друштвено оправдани и корисни,
– обезбеђивању квалитетног кадра, који би својим вештинама и стваралачким способностима одговорили савременим захтевима тржишта,
– школовању кадра на овом студијском програму у складу са текућим потребама индустрије и других делатности,
– обезбеђивању стицања општег и стручног образовања, базираног на савременим достигнућима науке, струке, технологије и праксе,
– успостављању јаче везе између образовног процеса и привреде, а у циљу добијања стручног кадра из области дизајна,
– успостављању сарадње са привредом и другим организацијама кроз обављање стручно практичних вежби и праксе, да студент након завршетка студија стекне основна теоријска и практична знања која му омогућују запошљавање у области дизајна,

Додатне информације ►

 


Примај новости о ВШАР на свој е-маил