Додатне информације

Стечени стручни назив:

Након окончања студија студент стиче 180 ЕСП бодова. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor. Након окончања студија на овом студијском програму стиче се звање – Струковни дизајнер

Студент слуша и полаже 30 предмета, од тога су 18 обавезних заједничких предмета на оба модула и по 9 обавезних предмета на сваком модулу, 2 изборна заједничка предмета на оба модула и завршни рад. На оба модула у току шестог семестра се обавља стручна пракса.

На следећем линку преузмите Књигу предмета која садржи детаљан садржај програма и предмета у PDF формату:

Књига предмета


Спецификација предмета:

Р.бр. Шифра Назив предмета
1 ЦР1 Цртање 1
2 ЕН1 Енглески језик 1
3 МО1 Моделовање и обликовање 1
4 ОПД Принципи ликовног компоновања
5 ЛКК Теорија форме
6 ПРЕ Предузетништво
7 ЦР2 Цртање 2
8 ЕН2 Енглески језик 2
9 ОСК Основе квалитета
10 ЗНР Заштита на раду
11 ТР1 Технологија ручне обраде камена 1
12 ДК1 Дизајн уникатне керамике 1
13 СЛК Сликање
14 ОРН Oрнаментика
15 СОЦ Социологија
16 ИДЗ Индустријски дизајн
17 АТЗ Традиционални занати
18 ЦР3 Цртање 3
19 ИНТ Интернет сервис и web дизајн
20 ИСТ Истраживање тржишта
21 ЦСТ Цртачке и сликарске технике
22 МО2 Моделовање и обликовање 2
23 УПП Управљање пројектима
24 СРВ Сликарство и пластика средњег века у Србији
25 ПОК Посудна керамика
26 ВАК Вечерњи акт
27 ИДК Индустријски дизајн камена
28 ТЕД Технологија декорисања
29 ТР2 Технологија ручне обраде камена 2
30 ДК2 Дизајн уникатне керамике 2
31 ГРФ Рачунарска графика
32 ЗАВ Завршни рад
33 СП1 Стручна пракса 1
34 СП2 Стручна пракса 2

 

Књига предмета – Претходни програм (2012)

Припреми се за упис, сазнај шта ти је све потребно

Више о упису ►