Менаџмент у туризму и угоститељству

Нов студијски програм, Менаџмент у туризму и угоститељству, настао је као потреба општине и региона за профилом образованог менаџера у туризму и угоститељству.

Савремен програм, уз бројне предмете из области менаџмента, организације, предузетништва и економије, чини га најатрактивнијим на ВШАР. Програм представља мултидисциплинарно поље изучавања, које пружа одличну базу знања за све који желе да им професионалан позив буде везан за привредну грану туризма.

Основна стручна база студијског програма Менаџмент у туризму и угоститељству су „А хотели“ у чијој групацији је xотел „Извор“ (5 звездица) и у оквиру МK Мountain Resort-a хотел “Гранд“ – Копаоник (4 звездице).

Обезбеђена је стручна пракса од прве године студија и изузетна прилика за стицање драгоценог искуства.

Број уписних места

Студијски програм

Буџет*

Самофинансирање

Збир

Менаџмент у туризму и угоститељству 22 33 55

*број буџетских студената је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Сазнај више ↓

Циљеви студијског програма:

Циљеви студијског програма Менаџмент у туризму и угоститељству су базирани на то да студентимa пруже релевантна и примењива знања у области туризма и угоститељства, односно оспособљавање за адекватно обављање радних задатака, покретање иницијативе и управљање активностима на развоју сектора туризма, угоститељства и комплементарним делатностима, кроз комбиновање теоријске наставе са практичним радом и вежбама са једне стране и реализацију стручне праксе са друге стране.

Како би се осигурала реализација претходног циља, потребно је студентима обезбедити савремени флексибилни студијски програм, базиран на концепту „студент у центру наставе“ и усклађен са општим друштвеним потребама и тржишним тенденцијама у сфери туризма и угоститељства.

Сврха студијског програма:

Сврха студијског програма је усклађена са мисијом, визијом, основним задацима и циљевима Школе. Наставни садржај је усклађен са актуелним сазнањима из области туризма и угоститељства и савременим приступима и методама извођења наставе. Предмети на студијском програму су конципирани на начин да омогућавају општи развој когнитивних способности студента, обогаћују фонд општих и посебних знања којима студенти располажу, специфично у области туризма и угоститељства, а све у циљу развоја способности студената да активно и на прави начин суделују у раду овог сектора и позитивно утичу на његов будући развој.

Исход процеса учења

Студијски програм Менаџмент у туризму и угоститељству омогућава студентима развој способности и компетенција за креативно решавање проблема и доношење оперативних одлука у домену управљања људским ресурима у туризму и угоститељству, управљању маркетингом, у домену менаџмента туристичке дестинације, менаџмента и организације туристичких и угоститељских предузећа, дефинисања квалитета услуга у туризму и угоститељству, управљања пројектима и финансијама у датом домену и сл.

Успешним завршетком студијског програма Менаџмент у туризму и угоститељству студент стиче основна знања из области туристичког и угоститељског пословања и оспособљен је за рад на свим пословима у смештајно – угоститељским објектима, хотелима, туристичким агенцијама, удружењима, за рад на пословима у државним органима везаним за туристичке, угоститељске, и друге послове, за рад на организацији пословних и стручних скупова и друго.

Додатне информације ►

 


Примај новости о ВШАР на свој е-маил