Додатне информације

Стечени стручни назив

Након окончања студија студент стиче 180 ЕСПБ и звање Струковни менаџер туризма и угоститељства.
Настава се реализује активним методама и укључује: предавања, вежбе, теренску наставу, стручну праксу, семинарске радове, консултације. На трећој години студија предвиђен је обавезан предмет Стручна пракса чији је циљ да студенти успешно савладају, усвоје и примене теоријска знања из одређених предмета, односно да се оспособе за практично обављање пословних операција у туристичким и угоститељским предузећима и организацијама.

На следећем линку преузмите Књигу предмета која садржи детаљан садржај програма и предмета у PDF формату:

Књига предмета


Спецификација обавезних предмета

I година

 1. Енглески језик 1
 2. Mенаџмент
 3. Основи информационо – комуникационих технологија
 4. Социологија савременог друштва
 5. Основи економије
 6. Основи организације
 7. Увод у туризмoлогију и угоститељству

II година

 1. Вероватноћа и статистика
 2. Менаџмент људских ресурса
 3. Економика туризма и угоститељства
 4. Туристичка географија
 5. Енглески језик II
 6. Предузетништво у туризму и угоститељству
 7. Управљачко рачуноводство у туризму и угоститељству
 8. Основе квалитета

III година

 1. Маркетинг у туризму и угоститељству
 2. Посебни облици туризма
 3. Шпански језик
 4. Менаџмент туристичких дестинација
 5. Стручна пракса

Листа изборних предмета

Предмети изборног блока 1
 1. Основи животне средине у туризму и угоститељству
 2. Електронско пословање
Предмет изборног блока 2
 1. Управљање пројектима
 2. Увод у информационе системе
Предмет изборног блока 3
 1. Историја уметности
 2. Сарадња и партнерство у туризму
Предмет изборног блока 4
 1. Примена географских информационих система у управљању животном средином
 2. Анимација традиционалних заната
Предмет изборног блока 5
 1. Интернет сервис и веб дизајн
 2. Систем квалитета
Предмет изборног блока 6
 1. Санитарна исправност хране и пића
 2. Менаџмент специјалних догађаја

Завршни рад


Припреми се за упис, сазнај шта ти је све потребно

Више о упису ►