Модели плаћања школарине

Цена школарине за једну годину износи 65.000,00 динара.
Постоји неколико начина плаћања школарине на ВШАР.

I модел плаћања школарине – У целости:

Уколико се школарина плаћа одједном у целости, кандидат стиче право на умањену школарину, те приликом уписа уплата школарине износи 55.000,00 динара који се уплаћују на ж.р. 840-785666-36 – Пример .

II модел плаћања школарине – На рате:

Уколико се школарина плаћа на 5 рата, износи 65.000,00 динара и уплаћује се по следећем моделу на ж.р. 840-785666-36:

1. рата одмах при упису – 20.000,00 динара (пример), 2. рата до 30. септембра – 15.000,00 динара,
3. рата до 25. децембра – 10.000,00 динара, 4. рата до 28. фебруара 2020. – 10.000,00 динара и 5 рата до 30. априла 2020. – 10.000,00 динара.

III модел плаћања школарине – Чековима грађана:

Уколико се школарина плаћа чековима на 8 месечних рата, износ школарине је такође 65.000,00 динара (на ж.р. 840-785666-36) с тим да је потребно при упису уплатити износ од 25.000,00 динара (пример) док се преостали износ од 40.000,00 динара дели на 8 рата.

Уплата се врши путем чекова грађана тако што се приликом уписа у Школи депонују попуњени чекови са датумом реализације. Потребно је доставити укупно 8 чекова који ће се реализовати по динамици која ће накнадно бити утврђена непосредним договором.


Додатне информације

Ценовник услуга школе ►
Правилници школе ►


Контактирај ВШАР подршку

Потребно ти је више информација? Пошаљи нам поруку.