Основне студије

Основни студијски програми ВШАР креирани су тако да пруже чврсту основу за
даљи развој образовања студената.