Правилници

Сви студенти и запослени школе дужни су да поштују правилнике школе.
Услови сваког правилника дефинисани су у доле наведеним документима који су доступни за преузимање у PDF формату.

Статут Школе – актуелан
Преузми Преузми

Правилник о правилима студија
Преузми Преузми

Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника
Преузми Преузми

Правилник о раду библиотеке
Преузми Преузми

Правилник о изради и одбрани завршног рада на основним студијама
Преузми Преузми

Правилник о пријави, изради и одбрани специјалистичког рада
Преузми Преузми

Правилник о упису студија
Преузми Преузми

Правилник о упису мастер студија
Преузми Преузми

Правилник о стручној пракси
Преузми Преузми