Додатне информације

Стечени стручни назив:

Након окончања студија студент стиче 180 ЕСП бодова и звање Струковни економиста. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor.

Настава се реализује активним методама и укључује: предавања, вежбе, теренску наставу, стручну праксу, семинарске радове, консултације. На првој и трећој години студија предвиђено је похађање обавезног предмета Стручна пракса чији је циљ да студенти стечена теоријска знања практично примене кроз обављање пословних операцијау предузећима.

На следећем линку преузмите Књигу предмета која садржи детаљан садржај програма и предмета у PDF формату:

Књига предмета


Спецификација предмета:

Р.бр. Шифра Назив предмета
1 ИКТ Основе информационо-комуникационих технологија
2 МЕН Менаџмент
3 МАТ Математика
4 ЕН1 Енглески језик 1
5 ЕН2 Енглески језик 2
6 ОРГ Основеорганизације
7 ПРЕ Предузетништво
8 СОЦ Социологија
9 МАР Маркетинг
10 ЕКП Економика предузећа
11 УПП Управљање пројектима
12 ВИС Вероватноћа и статистика
13 ОДЛ Теорија одлучивања
14 ОСК Основе квалитета
15 УПТ Управљање технологијом
16 РСП Решавање сложених проблема
17 ИДЗ Индустријски дизајн
18 ЕЛП Електронско пословање
19 ОЕК Основи економије
20 ФРА Финансијско рачуноводство
21 МАК Макроекономија
22 БАН Банкарство
23 ИСТ Истраживање тржишта
24 МЉР Менаџмент људских ресурса
25 ПОС Пословне финансије
26 УРА Управљачко рачуноводство
27 РЕВ Ревизија
28 СПТ Сарадња и партнерство
29 ШПА Шпански језик
30 УТУ Увод у туризмологију и угоститељство
31 МСД Менаџмент специјалних догађаја
32 ОЖС Основи животне средине
33 ЗНР Заштитанараду
34 СП1 Стручна пракса 1
35 СП2 Стручна пракса 2
36 ЗАВ Завршни рад

 

Припреми се за упис, сазнај шта ти је све потребно

Више о упису ►