Специјалистичке студије

Специјалистичке струковне студије трају једну годину (II семестра) и намењене су стручном усавршавању студената који су завршили основне академске или струковне студије. Студент специјалистичких студија савладавањем студијског програма стиче опште и предметно-специфичне компетенције, које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности.

Специјалистичке струковне студије изводе се на једном студијском програму у два модула (кандидат бира један од модула ). Специјалистичке струковне студије носе 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм:

Инжењерство заштите животне средине

Изборни модули:

Управљање отпадом
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Стечени стручни називи:

На дипломи специјалистичких струковних студија на студијском програму Заштита животне средине стиче се звање:
Специјалиста  – Струковни инжењер заштите животне средине за управљање отпадом,
Специјалиста  – Струковни инжењер заштите животне средине за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије .


Документација

Програм на специјалистичким студијама Инжењерство заштите животне средине

Листа обавезних / изборних предмета – Преузми Преузми
Књига предмета специјалистичких студија – Преузми Преузми
Списак предмета – Преузми Преузми
Распоред наставе – Преузми Преузми
Уверење о акредитацији специјалистичких студија –Преузми Преузми

Одбрана специјалистичког рада:

Правилник о пријави, изради и одбрани специјалистичког рада – Преузми Преузми
Списак тема –Преузми Преузми
Пријава теме специјалистичког рада –Преузми Преузми
Одобрење теме специјалистичког рада – Преузми Преузми
Упутства за обликовање текста – Преузми Преузми
Форма специјалистичког рада – Преузми Преузми
Образац за оцену стручне заснованости специјалистичког рада – Преузми Преузми

Упис

Сазнај више о упису ►


Буди у току са информацијама у вези уписа:*поштујемо приватност података