Упис на специјалистичке студије

 На специјалистичке студије могу се  уписати сва лица са окончаним студијама I нивоа (висока школа или факултет / струковне или академске) без обзира да ли су у радном односу.
Пријављивање за упис почиње од  25. септембра 2018. године у периоду од 09:00 до 13:00 часова.

Студенти српске националности из суседних земаља уписују се под истим условима као и студенти држављани Републике Србије. Настава се реализује викендом. Кандидати НЕ полажу пријемни испит. Рангирају се на основу успеха постигнутог на студијама I нивоа (сновне студије).

  Потребна документа:

– Пријавни лист; напомена: Узима се и попуњава у школи, на коме се кандидат опредељује за студијски програм;
– Диплома о завршеном првом нивоу студија (струковних или академских);
– Извод из матичне књиге рођених;
– Доказ о уплати накнаде за пријављивање у износу од 4.500,00 (четири хиљаде и пет стотина динара) на текући рачун 840-785666-36;
– 2 слике (2х као за пасош);
– Индекс (купује се искључиво у Школи);
– Уплата личног осигурања  на ж.р. 840-785666-36 (износ ће бити утврђен конкурсом);
– Уплата трошкова коришћења лабораторија у износу од 2.000,00 (две хиљаде динара) на ж.р. 840-785666-36;
– Уплата школарине у износу од 79.000,00 (седамдесет  девет хиљада динара) на ж.р. 840-785666-36.


Плаћање школарине

Кандидати имају могућност плаћања школарине на рате и то:
1 рата одмах при упису – 30.000,00 динара, 2 рата до 1. децембра 2018. – 19.000,00 динара
3 рата до 1. фебруара 2019. – 15.000,00 динара, 4 рата до 1. априла 2019. – 15.000,00 динара

   

Напомене:

Уколико се кандидати одлуче на уплату школарине у целости остварују попуст од 10%  и у том случају школарина износи 71.000,00 динара.

О условима уписа можете се информисати и путем  документације која је приложена, директним контактом у Школи и путем телефона: 034/6701-820.

Корисна документација

Конкурс за упис специјалистичких студија у школску 2018/19. (PDF) Преузми