Пријемни испит

Пријемни испит се полаже у септембру 2018. године.


Пријемни испит је обавезан.  Испит се полаже у облику теста и траје 120 минута и полаже се у просторијама Школе. На пријемном испиту кандидат може остварити максимално 60 бодова што укупно чини максимално 100 бодова. У односу на студијски програм на који конкуришу, кандидати полажу пријемни испит у облику теста из следећих предмета или комбинација предмета.

Препоручујемо припрему за пријемни испит из приручника за пријемне испите које можете преузети или наручити у продужетку.

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Информатика и Тест општег знања

ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Информатика и Тест општег знања

МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

Информатика и Тест општег знања

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ

Информатика и Тест општег знања

ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈА

Информатика и Тест општег знања

ДИЗАЈН

Провера уметничких склоности и способности и Тест општег знања или избор

Кандидати су дужни да буду у школи најкасније 45 минута пре почетка пријемног испита и код себе морају имати важећу личну карту или пасош.

Упознајте се са детаљном процедуром пријемног испита ► 


Додатно

Након пријемног испита следи: