Рангирање и упис

Кандидат на основу успеха у средњој школи може да оствари максимално 40 бодова, док на пријемном испиту може остварити максимално 60 бодова.
Доњи праг за упис за самофинансирајуће студенте је 35 бодова.

Ако кандидат који је остварио право на упис одустане од уписа у предвиђеном року (детаљније у делу Упис), на његовом месту ће бити уписан први следећи кандидат са листе.

Погледај ранг листе ►


Упис

Процедура уписа за студенте у радном односу

Упис кандидата који су стекли право студирања самофинансирајућег студента вршиће се 11. и 12. јула 2019. године, у времену од 09:00 до 13:00 часова.

За упис кандидата потребно је:

– Оригинална документа, сва сведочанства, диплома, извод из матичне књиге рођених;
– 2 слике (као за пасош);
– Уплатница (сврха уплате: индекс и 2xШВ-20 обрасца) у износу од 1.000,00 динара
на ж.р. 840-785666-36 – индекс и обрасци добијају се у школи – Пример;
– Уплатница личног осигурања у износу од 300,00 динара на ж.р. 840-785666-36 – Пример;
– Уплатница (сврха уплате: Коришћење стручних кабинета) у износу од 2,000,00 дин
на ж.р. 840-785666-36 – Пример;

Процедура уписа за самофинансирајуће студенте разликује се само у обавезама које се односе на школарину.


Додатне информације