Додатне информације

Стечени стручни назив:

Након окончања студија студент стиче 180 ЕСП бодова и звање Струковни инжењер технологије. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor.

Настава се реализује активним методама и укључује: предавања, лабораторијске вежбе, стручну праксу, семинарске радове, консултације. На  првој и трећој години студија предвиђено је похађање обавезног предмета Стручна пракса у угоститељским објектима чији је циљ да студенти стечена теоријска знања практично примене.

Књига предмета


Спецификација предмета

Р. бр. Шифра Назив предмета Семестар
1 МАТ Математика 1
2 ЕН1 Енглески језик 1
3 ИКТ Основе информационо-комуникационих технологија 1
4 ОНХ Општа и неорганска хемија 1
5 СП1 Стручна пракса 1 2
6 ФИЗ Физика 2
7 ОГА Основе гастрономије 2
8 ХТХ Хемијска технологија 2
9 ОХБ Органска хемија са биохемијом 2
10 КХЕ Колоидна хемија 3
11 ОПТ Основе прехрамбене технологије 3
12 Изборни блок 1
ТМС Токсичне материје у животној средини 3
МЕН Менаџмент 3
13 ИНА Инструментална анализа 3
14 ГАП Гастрономски производи 4
15 ДОП Дифузионе операције 4
16 ПИП Пекарство и посластичарство 4
17 МРБ Микробиологија 4
18 Изборни блок 2
ОСТ Основе термодинамике 4
ГИЗ Геоекологија са испитивањем земљишта 4
19 ПЖП Прехрамбени производи животињског порекла 5
20 ТБН Технологија безалкохолних напитака 5
21 НАГ Националне гастрономије 5
22 ПБП Прехрамбени производи биљног порекла 5
23 Изборни блок 3
УПП Управљање пројектима 5
ШПА Шпански језик 5
24 ОСК Основе квалитета 6
25 СХП Санитарна исправност хране и пића 6
26 Изборни блок 4
ПРЕ Предузетништво 6
ЗНР Заштита на раду 6
27 СП2 Стручна пракса 2 6
28 ЗАВ Завршни рад 6

Припреми се за упис, сазнај шта ти је све потребно

Више о упису ►