Додатне информације

Стечени стручни назив:

Након окончања студија студент стиче 180 ЕСП бодова. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor.

Након окончања студија на овом студијском програму стиче се звање – Струковни инжењер заштите животне средине.
На студијском програму Заштита животне средине студенти слушају и полажу 23 обавезна предмета. Од 8 изборних предмета, студенти слушају и полажу 4.

На студијском програму Заштита животне средине у току шестог семестра студенти обављају једну стручну праксу и раде завршни рад.

На следећем линку преузмите Књигу предмета која садржи детаљан садржај програма и предмета у PDF формату:

Књига предмета


Спецификација предмета:

Обавезни предмети:

 1. Математика
 2. Енглески језик
 3. Основе информационо-комуникационих технологија
 4. Социологија
 5. Стручна прaкса 1
 6. Хемија
 7. Основе животне средине
 8. Екофизика
 9. Хемијска технологија
 10. Заштита на раду
 11. Управљање пројектима
 12. Заштита животне средине и одрживи развој
 13. Инструментална анализа
 14. Маркетинг
 15. Управљање технологијом
 16. Геоекологија са испитивањем земљишта
 17. Микробиологија
 18. Основе организације
 19. Технологија и заштита воде
 20. Рециклажни технолошки процеси
 21. Мониторинг животне средине
 22. Стручна пракса 2
 23. Управљање отпадом
 24. Сарадња и партнерство
 25. Основе квалитета
 26. Завршни рад

Изборни предмети

 1. Токсичне материје у животној средини
 2. Менаџмент
 3. Електронско пословање
 4. Истраживање тржишта
 5. Шпански језик
 6. Утицај саобраћаја на животну средину
 7. Санитарна исправност хране и пића
 8. Предузетништво

 

Књига предмета

Припреми се за упис, сазнај шта ти је све потребно

Више о упису ►