Пређи на ВШАР

Наставак студија или прелазак на ВШАР са друге високошколске установе (факултет, висока или виша школа) могућ је у оквиру истог научног поља студијског програма до 30. септембра 2019. године.

Критеријум који одређује признавање испита је садржај предмета, назив и оцена (садржај се утврђује на основу књиге предмета). Критеријум који одређује годину студија при преласку односи се на број признатих ЕСПБ предмета програма. Упис школе у случају преласка врши се искључиво у статусу самофинасирајући, без пријемног испита.

Потребна документа за прелазак на ВШАР:

– потврда о положеним испитима
– доказ о статусу на другој висoкошколској установи академских студија
– књига предмета – положених. Добија се на захтев у студентској служби матичное високе школе или се налази на сајту установе.
– извод из матичне књиге
– сведочанства средње школе
– диплома средње школе
– захтев за прелазак на студијски програм ВШАР (набавља се у скриптарници ВШАР и попуњава у ВШАР приликом преласка-уписа)
– накнада за школарину по важећим моделима 
– накнада за индекс по важећем ценовнику (1000,00 дин.)
– 2 слике за индекс
– накнада за признате испите по важећем ценовнику (500,00 дин. по испиту)
– исписница са матичне високошколске установе

Упутство за упис са друге високошколске установе – Преузми Преузми

Више информација o могућности преласка на ВШАР, о компатибилним програмима, мобилности програма и бодова, можете добити упитом на мејл: info@vsar.edu.rs


Буди у току са информацијама у вези уписа:*поштујемо приватност података