Пријављивање

Први корак ка упису било ког студијског програма на ВШАР је пријава.

Пријављивање за упис почиње од 17.06. и траје до 02.07.2020. године у периоду  од 10:00 до 13:00 часова.

Пријава се подноси личним доласком у ВШАР, у терминима на основу конкурса за упис у школској 2020/21.

Право уписа имају сви кандидати који су завршили трогодишње или четворогодишње средње образовање. За пријављивање кандидата на конкурс потребно је:

– Сведочанства свих разреда средње школе (оригинали и фотокопије);
– Дипломa о завршном испиту (фотокопије и оригинал на увид );
– Извод из матичне књиге рођених;
– Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.500,00 динара
уплаћује се на текући рачун 840-785666-36 – Пример .
– Пријава кандидата (формулар се добија у Школи);

Напомена:
Приликом пријављивања кандидат је обавезан да поднесе на увид оригинална документа. Фотокопије документа кандидата се не враћају. Просте копије докумената не треба да буду оверене.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља и припадници ромске националне мањине ради остваривања бенефиција из програма Афирмативних мера уписа потребно је да попуне Изјаву коју могу преузети овде:
Изјава припадника српске националне мањине из суседних земаља (PDF)Преузми
Изјава припадника ромске националне мањине (PDF) Преузми

Након тога следи:

Корак 2 - Пријемни испит