Упис на мастер студије

На мастер студије могу се  уписати сва лица са окончаним студијама I нивоа (висока школа / струковне или академске) без обзира да ли су у радном односу.
Пријављивање за упис почиње од 17. јунa до 3. јулa 2019. године у периоду од 10:00 до 13:00 часова.

Студенти српске националности из суседних земаља уписују се под истим условима као и студенти држављани РепубликеСрбије. Настава се реализује викендом. Кандидати НЕ полажу пријемни испит. Рангирају се на основу успеха постигнутог на студијама I нивоа (основне студије).

  Потребна документа:

– Пријава (преузима се у школи);
– Диплома о завршеном првом нивоу студија;
– Извод из матичне књиге рођених;
– Доказ о уплати накнаде за пријављивање у износу од 4.500,00 (четири хиљаде и пет стотина динара) на текући рачун 840-785666-36;
2 слике (2х као за пасош);
Индекс (купује се искључиво у Школи);
– Уплата личног осигурања  на ж.р. 840-785666-36 (износ ће бити утврђен конкурсом);
– Уплата трошкова коришћења лабораторија у износу од 2.000,00 (две хиљаде динара) на ж.р. 840-785666-36;
– Уплата школарине у износу од 79.000,00 (седамдесет  девет хиљада динара) на ж.р. 840-785666-36.


Плаћање школарине

Кандидати имају могућност плаћања школарине на рате и то:
1 рата одмах при упису – 30.000,00 динара, 2 рата до 1. децембра 2019. – 19.000,00 динара
3 рата до 1. фебруара 2020. – 15.000,00 динара, 4 рата до 1. априла 2020. – 15.000,00 динара

Напомене:

Уколико се кандидати одлуче на уплату школарине у целости остварују попуст од 10% и у том случају школарина износи 71.000,00 динара.

О условима уписа можете се информисати и путем документације која је приложена, директним контактом у Школи и путем телефона: 034/6701-820.


Корисна документација

Конкурс за упис мастер студија у школску 2019/20 (PDF) Преузми

Правилник о упису и правилима студија (PDF) Преузми