Упис на мастер студије

На мастер студије могу се  уписати сва лица са окончаним студијама I нивоа (висока школа / струковне студије) без обзира да ли су у радном односу.
Пријављивање за упис почиње у јуну 2021године.

Студенти српске националности из суседних земаља уписују се под истим условима као и студенти држављани РепубликеСрбије. Настава се реализује викендом. Кандидати НЕ полажу пријемни испит. Рангирају се на основу успеха постигнутог на студијама I нивоа (основне студије). 

Након полагања пријемног испита, објављује се прелиминарна, а потом и коначна ранг листа.

Потребна документа за пријаву:


– Оригинална диплома и додатак дипломи са основних студија и извод из матичне књиге рођених;
– Очитана лична карта односно, фотокопија личне карте;
– Доказ о уплати накнаде за пријаву за упис на мастер студије у износу од 4,000.00 дин – Пример.
– Пријава на конкурс (добија се у Школи).

УПИС


Потребна документа за упис:


– 2 слике (као за пасош);
– Индекс и 2 обрасца ШВ-20 (добијају се у Школи на основу уплаћене накнаде за упис у прву годину мастер студија)
– Доказ о уплати накнаде за упис у прву годину мастер студија у износу од 2,500.00 дин– Пример.


Модели плаћања школарине

Плаћања школарине – у целости:


Школарина на мастер струковним студијама износи 70.000 динара и може се уплатити у једнократном износу приликом уписа на студије или у 6 једнаких месечних рата који се уплаћују на ж.р. 840-785666-36.

Плаћања школарине – на рате:


За Мастер струковне студије 70.000,00 динара на 6 рата на следећи начин:

 • – Прва рата приликом Уписа у износу од 15.000,00 динара;
  – Друга рата најкасније до 28.10.2020. године у износу од 11.000,00 динара;
  – Трећа рата најкасније до 28.11.2020. године у износу од 11.000,00 динара;
  – Четврта рата најкасније до 28.12.2020. године у износу од 11.000,00 динара;
  – Пета рата најкасније до 28.01.2021. године у износу од 11.000,00 динара и
  – Шеста рата најкасније до 25.02.2021. године у износу од 11.000,00 динара.

Корисна документација

Конкурс за упис мастер студија у школску 2020/21. (PDF) Преузми

Правилник о упису и правилима студија (PDF) Преузми

 

 Мастер студије – Ранг листе


Погледај ранг листе ►